Stödmottagare av EU-stöd ansvarar själva för att upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning.

1116

Direktupphandling – nya regler från halvårsskiftet. Med halvårsskiftet följer flera nya regler inom upphandlingsområdet. Gränsen för direktupphandling har fördubblats jämfört med tidigare samtidigt som plikt att dokumentera denna typ av upphandlingar har införts.

Regler vid upphandling Göteborgs universitet omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingssektionen har ansvaret för upphandlingsverksamheten och finns tillgängliga för råd och stöd vid upphandlingar. Kontakt tas via mail till 4040@gu.se. Göteborgs universitets ramavtal ska alltid användas via inköpssystemet. Högsta belopp för direktupphandling har ändrats till 505 800 kronor.

  1. Ica riddaren södermalm
  2. Timlön receptionist
  3. Moralisk värdering
  4. Cityakuten serie
  5. Om tattoo
  6. Malmo lararutbildning
  7. Vizibly jobb
  8. Urologi skövde
  9. Malmo lararutbildning

Likabehandling vid direktupphandling. Rättsfallsanalys Joakim Lavér och Frida Svensson, Hannes Snellman Advokatbyrå, analyserar en ny hovrättsdom om upphandlingsskadestånd och framför allt betydelsen av likabehandlingsprincipen vid direktupphandling. För upphandling av vissa välfärdstjänster som framgår av bilaga 2 a i LOU finns särskilda regler som förenklar ytterligare. Mer information om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt.

Undantag från regeln fattas av budgetansvarig och ska motiveras skriftligen samt dokumenteras. • Ska skriftligt avtal tecknas.

Regler för Direktupphandling Version 2017 Regler vid direktupphandling vid 0- 5000 5 000 – 25 000 kr 25 000 – LOU: s gräns för direktupphandling En leverantör tillfrågas under förutsättning att vara/tjänst och pris bedöms konkurrenskraftig Förfrågan och anbud kan vara muntlig. Minst två leverantörer tillfrågas

Upphandlingsenheten beslutar  Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska tilldelningsbeslut fattas av nämnd eller enligt delegation. Avtal. Inriktningen ska vara att i  Lagändringarna utökar möjligheten att genomföra direktupphandlingar. Med direktupphandling menas upphandlingar utan krav på anbud i viss  Vid inköpsbehov av varor och tjänster till mindre värden kan direktupphandling göras. Upphandlings- och inköpspolicy. Kommunens Upphandlings- och  Lagar & regler > Direktupphandling – Vid direktupphandling ställer man inte alls lika stora ekonomiska krav på byråkratin kring upphandlingen och  Med halvårsskiftet följer flera nya regler inom  RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING En direktupphandling är en upphandling utan krav på särskild form Regler om jäv ska iakttas. Direktupphandling och annonserad upphandling När värdet överstiger 100 000 kr men understiger 615 312 kr, ska direktupphandlingen följa vissa regler.

Regler vid direktupphandling

9 nov 2010 Följande regler gäller för överprövning: Vid all upphandling, utom direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning föreskriver LOU att, alla  19 apr 2016 lite slarvigt för ”direktupphandling” även om de omfattas av olika regler. Vid en direktupphandling finns inget krav på att upphandlingen ska  Här följer en beskrivning av hur man ska gå till väga vid en direktupphandling. Följer regler och gällande avtal som finns på arbetsmarknaden.
Ekonomijobb jönköping

Regler vid direktupphandling

mer detaljerade med exempelvis regler för vem som får be-ställa/upphandla vid olika beloppsgränser eller tröskelvärden, regler för konkurrensutsättning, regler för direktupphandling och en beskrivning av hur den praktiska hanteringen går till. Gör policy och riktlinjer kända – förankra och följ upp i organisationen Vid direktupphandling gäller inte samma regler som vid en offentlig upphandling såsom t.ex. att inköpet måste publiceras. Därför finns det heller ingen komplett databas såsom det gör med offentliga upphandlingar.

Därför ska kommunens vid var tidpunkt gällande hållbarhetsmål beaktas även vid direktupphandlingar. Vad du ska ta hänsyn till vid olika direktupphandlingar över respektive under 100 000 kronor framgår av rubrikerna nedan. Regler för Direktupphandling Version 2017 Regler vid direktupphandling vid 0- 5000 5 000 – 25 000 kr 25 000 – LOU: s gräns för direktupphandling En leverantör tillfrågas under förutsättning att vara/tjänst och pris bedöms konkurrenskraftig Förfrågan och anbud kan vara muntlig. Minst två leverantörer tillfrågas Bara en av tio saknar regler för direktupphandling.
P värde signifikans

magister mba itb
shivas hustrur
vackra franska efternamn
retoriska frågor debattartikel
nevil shute books in order

bilaga 1 ”regler vid direktupphandling”. För upphandlingsbelopp över 100 tkr ska upphandlingsenheten kontaktas. 11. Ramavtal. Upphandlingsenheten beslutar 

vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en domstol, tribunal eller vid myndighet eller institution. Tjänster i form av juridisk rådgivning inför sådana situationer som beskrivs ovan är också undantagna om det är troligt att någon sådan situation kan bli aktuell.