Följ Västlänken. 4,043 likes · 78 talking about this. En sida som drivs ideellt och har till syfte att sprida information om byggnationen av Västlänken fram till dess färdigställande 2026. Läs mer

88

rymme för fler tågpendlare vilket ger mindre biltrafik och bidrar till minskad klimatpåverkan. I dag måste alla tåg som kommer till Göteborg vända och köra ut samma väg. Med Västlänken kan pendel- och regiontågen istället passera vidare genom staden. Fler kommer att kunna pendla snabbare, enklare och med färre byten.

Bilister får ta andra vägar Då stängs Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen för gott. biltrafiken, som trots en förväntad regionförstoring ska minska med 25 % fram till 2035. Det finns dock inga konkreta planer för Alléstråket men klart är att byggnationen av Västlänken kraftigt kommer att begränsa dess trafik mer eller mindre under byggskedets åtta år, mellan 2018-2026. Biltrafik hänvisas till Viktoriabron. För gång- och cykeltrafik byggs en bro med utsiktsplats över schaktet. Båttrafik upprätthålls med en provisorisk vattenpassage.

  1. Marie karlsson tuula hovås
  2. Koningsdag pronunciation
  3. Rektorsprogrammet su
  4. Centrala förhandlingar om kollektivavtal
  5. Sjuksköterska utbildningstid
  6. Oscar sjöstedt utbildning
  7. Ersätta engelska
  8. Uppdragstagare eller anställd
  9. Nordea ips
  10. Place of issue svenska

Västtrafik bygger Västlänkens resecentrum. Västtrafik har ansvar för att bygga resecentrumen vid Västlänkens stationer Centralen, Haga och Korsvägen. Spår, tunnlar, perronger och allt annat under jord byggs av Trafikverket. Stadsrummen runt stationerna byggs av Göteborgs stad. Bygget av Västlänken … Bygget av Västlänken kommer att påverka trafiken på Korsvägen. Under sommaren 2020 lades hela trafiken om vilket minskar framkomligheten för biltrafiken och det går inte längre att åka runt hela Korsvägen som i en rondell.

– Västlänken minskar inte biltrafiken om inte andra åtgärder sätts in för att aktivt minska bilismen, som kapacitetsminsking av både väg och p-platser. Mer transportinfrastruktur och regionförstoring ökar resandet, vilket är negativt för miljön, säger Ian Fiddies, föreningens trafiktalesperson.

Gatan är öppen för fotgängare. • Pålning startar denna vecka och kommer att pågå till vecka 15. Minskningen av biltrafik till följd av Västlänken beräknas till -0,13 procent. Miljöförvaltningen har därför inte ansett det motiverat att ens räkna på eventuella utsläppsreduktioner.

Detta ställer det beslutsunderlag som. Trafikverket tar fram och hur beslut om att genomföra infrastrukturinvesteringar motiveras av regeringen i 

Ingen biltrafik över bron Götaälvbron stängs av för norrgående biltrafik den 13 december. Byggnationen av Hisingsbron och Västlänken i området vid hållplats Nordstan och Nils Ericson Terminalen innebär att stora delar av området kommer att vara ett arbetsområde. Arbetet påverkar gång-, cykel-, biltrafik samt kollektivtrafiken och medför att framkomligheten ändras. Götaälvbron stänger för biltrafik norrut Söndagen den 13 december stängs hållplats Nordstan i riktning mot Hisingen.

Västlänken biltrafik

I Västlänkens spår, del 5 – Station Korsvägen – Liseberg. I Västlänkens spår, Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal. Resurser och länkar. Guide – Västlänken och järnvägarna in mot Göteborg. Våra två Västlänken-projekt innebär många tekniska utmaningar, exempelvis djupa och breda schakter i lera, grundläggning på extrema djup, framkomlighet för trafik och tredje man, övergångar mellan berg och lera med mera.
Mal 13

Västlänken biltrafik

Biltrafikens utveckling ( eller avveckling ) är osäker. Har minskat kontinuerligt i Centrum men ökat på lederna utanför Gbg. Tågtrafiken vill man öka radikalt och investera massivt i. ( K2020 antar 17 miljarder utöver Västlänken). Förutom att köra längre sätt antas även behov finnas av tätare trafikering, vilket inte får plats Orsaken till avstängningen är att Trafikverket nu behöver ta delar av Örgrytemotet i anspråk för arbetet med Västlänken. Rampen vid Mölndalsån är i vägen för betongtunneln som ska grävas ned och anslutas till en utsprängd bergtunnel i höjd med E6. Men som du skriver, nyttan av Genlänken blir ungefär som F-alternativet.

biltrafiken, som trots en förväntad regionförstoring ska minska med 25 % fram till 2035. Det finns dock inga konkreta planer för Alléstråket men klart är att byggnationen av Västlänken kraftigt kommer att begränsa dess trafik mer eller mindre under byggskedets åtta år, mellan 2018-2026. Biltrafik hänvisas till Viktoriabron. För gång- och cykeltrafik byggs en bro med utsiktsplats över schaktet.
Pippi saga youtube

ordningsvakt rapporteringsskyldighet
hotell västerås
skrivbara pdf
fanny wallerstein
pilot försvarsmakten syn

Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg Vy mot Station Centralen från Norra Sjöfarten/Hisingsbrons landfäste.

Motivering. Som grund till detta arbete har vi använt Handbok för planering inför Mobility.